Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχετε το δικαίωμα – μέσα σε 14 ημέρες – να ακυρώσετε την αγορά που κάνατε μέσω Διαδικτύου. Η περίοδος των 14 ημερών ξεκινά από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων.

Η εταιρία “Υίοι Ν.Κουλούρη”  είναι υποχρεωμένη να σας επιστρέψει τα χρήματα εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων ή να αγοράσετε κάτι άλλο με τα χρήματα αυτά.

Τα προϊόντα που επιστρέφονται ως ανεπιθύμητα θα πρέπει να συνοδεύονται από την αρχική τους συσκευασία με όλα τα παρελκόμενα σε άψογη κατάσταση, και να συνοδεύονται από την απόδειξη αγοράς τους.

Τα έξοδα μεταφοράς προς εμάς επιβαρύνουν τον τελικό καταναλωτή.

 

Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων – Αντικατάσταση εντός χρόνου εγγύησης

Στην περίπτωση που παρουσιαστεί βλάβη σε κάποιο προϊόν, και εφόσον το προϊόν αυτό καλύπτεται από την εγγύηση, μπορείτε να μας το επιστρέψετε προς επισκευή.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα επισκευής, το προϊόν θα αντικατασταθεί με νέο. Είναι στην διακριτική ευχέρεια της εταιρίας “Υίοι Ν.Κουλούρη” η αλλαγή με ίδιο προϊόν ή μεταγενέστερο αυτού.

Σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης με προϊόν υποδεέστερο αυτού που επιστρέφεται, ούτε η επιστροφή χρημάτων του προς αντικατάσταση προϊόντος.

Ο χρόνος εγγύησης συνοδεύει κάθε προϊόν. 

 

D.O.A. (Dead On Arrival – Χαλασμένο κατά την παραλαβή του)

Σε κάποια προϊόντα ισχύει εκτεταμένη εγγύηση η οποία αναγράφετε σαφώς στην αντίστοιχη σελίδα του προϊόντος ή το προϊόν συνοδεύεται από έντυπο εγγύησης όπου αναγράφεται ο χρόνος αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης των προϊόντων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Η εγγύηση (γενική και εκτεταμένη) δεν καλύπτει βλάβες από κακή ή ανάρμοστη χρήση συμπεριλαμβανομένων των :

Λάθος ερμηνεία των οδηγιών χρήσης.
Ζημιές από ατυχήματα, αστραπές, υγρασία, 
Αλλαγή / τροποποίηση της αρχικής μορφής των προϊόντων.

Δεν καλύπτονται βλάβες που θα προκληθούν στο εσωτερικό των προϊόντων. 

Η εγγύηση δεν ισχύει στην περίπτωση που έχει γίνει προσπάθεια επισκευής από τρίτα άτομα εκτός της ίδιας της εταιρίας κατασκευής.

Τα έξοδα μεταφοράς προς εμάς επιβαρύνουν τον πελάτη, ενώ τα έξοδα αποστολής του επισκευασμένου ή αντικατεστημένου με νέο προϊόντος επιβαρύνουν εμάς.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε στο sales@epiplavolos.gr